Året

Året

Januari börjar året februari kommer näst… hur var det sen?
Att ha koll på veckodagar, månader och årstider är inte helt enkelt. Begreppet tid kan vara abstrakt. Hur ofta använder våra elever begreppen utanför skolan? Använder de månaderna och årstiderna frekvent i sitt vardagsspråk? Kanske är det bara jag, men jag upplever att de yngre barnen inte har med begreppen i vardagssamtalen så pass mycket att kunskapen befästs naturligt.

Detta innebär att det blir extra viktigt för oss i skolan att sätta dessa begrepp och uppfattning i en kontext. Något som blir meningsfullt och som ger eleverna kunskapen att använda begreppen utanför skolans språk. Många går igenom dagen på morgonen och därmed naturligt samtalar om veckodagar, månader, årstid, väder och tid.

ÅRET
Som en liten hjälp på vägen har jag satt ihop ett häfte där det finns möjlighet att träna och diskutera det som innefattar året. Här finns fakta och övningar kring dagar, veckor, månader och årstider.

innehall1 innehall2

Du hittar häftet här: häfte

pippi

”Mina och Dina ord”
I häftet finns övningen som heter ”Mina-dina-ord” som jag använder inom flera arbetsområden och ämnen. Ett uppskattat inslag. Låt eleverna börja med att skriva ner begrepp under ”mina ord” därefter får de gå runt i klassrummet och möta sina kamrater. Vilka begrepp har du? Kanske har kamraten begrepp som inte du själv har och då skriver du av kompisens ord under ”dina ord”. På så sätt hjälper eleverna varandra att fylla pappret  och de får läsa begreppen flera gånger. Det är uppskattat med uppgifter där eleverna inte alltid behöver sitta vid en bänk.

minadina

ÅRSTIDSVÄXLING
I kursplanen för biologi åk 1-3 kan vi läsa följande om året i naturen:
”Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.”

Här finns så mycket roligt att ta in i undervisningen. Ett av mina favoritinslag i elevers skrivande är att använda sig av stafettskrivning. Du kan läsa mer ingående om detta i följande inlägg https://www.oppetklassrum.se/lektioner/asl-stafettskrivning/.

Här hittar du 10 kort om ekorren och hur den anpassar sig till de olika årstiderna. Det finns en större och en mindre text på korten. Här kan eleverna anpassa sig utifrån nivå, några kanske kan läsa den större texten och andra kan läsa båda.

Sätt upp korten i närheten av klassrummet, spridd ut dem likt en tipsrunda. Eleverna sitter parvis vid en dator. Den ena personen i skrivarparet beger sig ut i korridoren för att först leta upp faktan på första kortet. Därefter återvänder eleven med vad den läst och då skriver kamraten ner informationen. Sedan byter de, så eleven som precis skrivit får ge sig ut och leta efter kort nummer två och återvända med information. På detta sätt kommer eleverna i rörelse, de får öva på att minnas vad de läst och sedan återberätta. Kamraten som sitter vid datorn hinner läsa texten medan han eller hon väntar på sin skrivpartner och på så sätt blir texten genomläst fler gånger. Det är fascinerande att se hur de elever som brukar ha svårt att hitta koncentration och sitta på sin stol i denna arbetsform kan delta på lika villkor. Eleverna kommer i rörelse och samtidigt blir det mer hanterbara stunder för de som har svårigheter att sitta ett helt pass på en stol och skriva. När jag arbetat med detta upplägg har jag sett hur några elever blev osäkra på hur något ord stavades, då gick de tillbaks till kortet, läste och återvände. Det var en stor glädje i klassrummet och som pedagog kunde jag observera och lyssna. Samtliga elever var i arbete och de samtalade om vad de läst och hur de skulle skriva ner faktan.

När eleverna skrivit sina texter kan du med fördel låta eleverna illustrera hur ekorren anpassar sig efter årstiderna. Du kan använda denna mall: arstider_ekorre

img_1265 img_1266

Om du vill ha tips på hur ni enkelt kan rita en ekorre så finns här en kort beskrivning. Låt eleverna utgå från siffran 6 och fyll sedan på för att skapa en ekorre.

img_1264

 

Stort tack till min fantastiska pappa Göran Sjöberg som illustrerat kloka ugglan i de olika årstiderna.

vinter_fa%cc%88rg

 

Vi ses på Facebook och Instagram – oppetklassrum.se
facebook-instagram-logo

Author

Kim Sjöberg