Solrosen

Solrosen

En klassisk, stolt och gyllengul blomma som är igenkännbar. 
Vad kan vi lära oss av denna vackra blomma?
Massor!

blomma3

Vi kan träna på att…
– beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
– i samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
– Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen
– göra enkla observationer av årstider, namnger växter, sorterar dem efter olika egenskaper.
– dokumentera undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och använda sig av dokumentation i diskussioner och samtal.
– faktatexter och hur deras innehåll kan organiseras.
– skriva texter som kombinerar ord och bild,
– språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter

 

Jag fascineras fortfarande av det som växer och lever i vår natur. Det finns så mycket att upptäcka men framförallt så mycket att fördjupa sig i. Solrosen, en blomma som de flest känner igen – men hur mycket kan vi egentligen om den?
Här hittar du material för att arbeta med solrosen. Det är viktigt att anpassa materialet till sin grupp och göra det upplägg som fungerar er bäst. För mig är det viktigt att materialet jag skapar blir en del av ett större sammanhang, ett material som har en stark förankring till läroplanen och verkligen stöttar elevernas kunskapsinhämtning. Att våga stanna i ett arbetsområde och lära ur olika kunskapsvinklar.

img_4154

 

text

Lägg ut solrosfrön i klassrummet före eleverna kommer till lektionen. Låt dem upptäcka fröerna.
Vem har varit här? Vad är det för fröer? Vad ska vi göra med dem? Hur många fröer?
Låt eleverna komma med förslag, på så sätt får du också reda på elevernas förkunskaper.

fro1

Gör målen för arbetsområdet tydliga och synliga. Använd häftet som det är eller välj ut delar. Jag har kompletterat med enklare faktatext och uppgift som med fördel kan bytas ut – kanske högläser du faktatexten i häftet för att ge kunskapen och låter sedan eleverna själv läsa den enklare texten som du kan ladda ner separat. Du avgör om eleverna ska skriva förhand (finns linjerat) eller skriva med hjälp av digitala verktyg och sedan klippa in texten.

haftebild2 bild1

Häfte: solrosenhaft
Enklare faktatext: faktaenkel
Enklare lucktext: faktaenkellucka

 

Sortera kort
Låt eleverna i par eller grupp diskutera solrosens livscykel.
I vilken ordning händer vad? Eleverna kopplar bild till siffra.
De kan med fördel skriva något om varje kort.
Kort att sortera: kort

img_4146

 

Solros med fakta
Låt eleverna skriva fakta med hjälp av digitala verktyg. Skriv ut och använd elevernas text i skapandet av en solros.
Stjälken skapas av piprensare och bladen av grönt filttyg. Placera solrosfrön på diskblomman.

img_4144 img_4158

 

Titt-ut bok
Ni som följer mig har säkert förstått min förtjusning i titt-ut böcker 🙂
Ett trevligt sätt för eleverna att presentera sina kunskaper.
Du hittar mallen här: tittut_solros

img_4156 img_4157

 

Förslag på ytterligare aktiviteter kopplat till solrosen:

  • Måla tavlor av solrosor inspirerade av Vincent van Gogh
  • Gissa hur mycket tre meter är, klipp snöre – jämför och diskutera
  • Fundera på frågor, exempelvis:
    Vad händer om fröet inte får vatten eller sol?
    Hur sprids solrosorna?
  • Baka fröknäcke av solrosfrön
  • Smaka solrosfrön

Lycka till!
/Kim 

 

reklaam
Läs mer om boken här:
https://www.studentlitteratur.se/#9789144119984/Skrivligheter+Inspirationsbok+L%C3%A4rarpaket+-+Digitalt+++Tryckt

 

 

Välkommen att följa oss på Instagram och Facebook:
oppetklassrum.se

facebook-instagram-logo

Author

Kim Sjöberg