Orangutangen Alba

Orangutangen Alba

Att vara ny, att kanske inte kunna språket…
att vara klasskamrater, att vara i en lärande miljö…

Det kanske inte alltid är så lätt.
Hur kan vi tillsammans skapa en god och välkomnande lärmiljö?

Hur kan vi även bli duktiga skribenter, skickliga på att uttrycka oss i skrift?
Hur kan vi göra någon 
skillnad för något större,
något som faktiskt är på riktigt?

ska%cc%88rmavbild-2018-06-22-kl-11-03-07

Möt orangutangen Alba! 
En morgon finns det bananer i hela klassrummet? Vart kommer dessa ifrån? Vem har varit på besök?
Eleverna får sedan brev från Alba som skriver att hon ska komma på besök. Under 15 lektioner får ni skriva, läsa, lära, skapa gemenskap, göra skillnad och skratta tillsammans med Alba. 

Orangutangen Alba är ett arbetsområde där eleverna får arbeta med faktatexter utifrån cirkelmodellen men det är också ett arbete med fokus på lärmiljö. Hur vill vi ha det i vår grupp? Vilka överenskommelser har vi? Hur blir vi apbra kompisar? Materialet bygger också på att samtala om hur det är att komma ny. Vi vet att det kommer nya elever till våra grupper, flytt inom Sverige men också flytt till Sverige. Hur gör vi om vi inte förstår varandras språk? Hur välkomnar vi våra nya kamrater? I materialet får vi kunskap om orangutangens situation, den är hotad av utrotning – här kan vi göra skillnad. Materialet är på 41 sidor och passar extra bra vid uppstart, att komma överens om förhållningssätt och riktlinjer för att skapa en god lärmiljö.

Syfte                 
Orangutangen är en gemensam upplevelse som har syftet att befästa kunskap om faktatexternas uppbyggnad. Här får eleverna möjlighet att titta närmre på struktur och begrepp som är vanligt förekommande i beskrivande texter men också förståelse för bildernas betydelse. Ett annat syfte är att synlig- och medvetandegöra värdegrundsarbetet. Detta för att skapa trivsel och trygghet i gruppen.

 

I denna lektionsserie används cirkelmodellen.

Lgr11
* Handstil och skriva på datorn
* Skapande av texter där ord och bild samspelar
* Hur en beskrivande text kan organiseras
* Normer och värden
Texttyp
Beskrivande text, faktatext
Antal lektioner
15
Årskurs
F-3
För förskoleklass eller vissa valda delar i förskola, se rubriken ”för de yngre”

 

Innehållsförteckning
1. Bananer
2. Brevet
3. Vårt trivselkontrakt
4. Fakta om orangutangen
5. Insamling för att göra skillnad
6. Skapande
7. Skriv gemensam faktatext
8. En apbra kompis!
9. Go bananas!
10. Apbra kompisar samtalar
11. Skriv egen faktatext
12. VÖL
13. Alba kommer på besök!
14. Vem är jag? Vem är du?
15. Apfest!

 

Här är några glimtar från innehållet:

img_6039
Allt börjar med bananer i klassrummet…

ladda-ned-1
Spännande brev dyker upp…

 

medalj
Vi arbetar för att bli apbra kompisar…

 

ska%cc%88rmavbild-2018-06-21-kl-21-19-24cirkelmodellen-300x300
Vi läser och skriver egna faktatexter utifrån cirkelmodellen…

 

img_5612 img_5679 img_5657
Vi skapar och har fest…

 

ska%cc%88rmavbild-2018-06-21-kl-23-36-23
”Pant-utmaning” till förmån för orangutangerna. Spännande för eleverna att få känna hur de kan göra skillnad på riktigt. Oppetklassrum.se har startat en insamling

 

img_6029 img_6026 
Vi får spännande besök och så mycket mer….

 

Tips på klipp om orangutangen: https://www.youtube.com/watch?v=3Bk3b_RpbKU

img_5628

Lycka till!

 

Du hittar materialet i vår webshop:
Orangutangen Alba

 

 

 

reklaam

 

 

facebook-instagram-logoska%cc%88rmavbild-2018-06-21-kl-23-32-48
Facebook: oppetklassrum.se
Instagram: oppetklassrum.se

Author

Kim Sjöberg