Barnboksveckan

Barnboksveckan

Barnboksveckan firas i november då även den nationella läsdagen firas. Torsdagen under vecka 46 är en nationell läsdag. 1999 utropade Svenska Barnboksinstitutet i samarbete med Lärarförbundet torsdagen i vecka 46 till en nationell läsdag för landets alla skolor varefter läsdagen permanentades. Det arrangeras olika aktiviteter runt om i landet för att fira detta.

Läsa är ett viktigt inslag varje dag men visst är det fint att uppmärksamma läsningen extra ibland, förhoppningsvis mer än en gång per år! Jag tror att läsningen behöver lyftas ur så många perspektiv, att göra kopplingar till läsningen på olika sätt. Här delar jag en del av mina favoriter kopplade till läsning:

Bokpåsar
För våra yngre elever finns det alltid en god ide att börja i det lilla formatet, sammankoppla gärna med skapande. Rita, skapa och skriva tillsammans. Barbro Westlund berättar om hur man kan göra recensioner på påsar, detta är ett format som uppskattas där skapandet kopplas till samtal och något som får synas – en mottagare.

Vi gjorde små låd/pås-recensioner i hela arbetslaget. Eleverna fick skriva mindre recensioner och klistra på en låda/påse. De fick rita, ge betyg, sammanfatta och skriva titel samt författarens namn. Jag kopplade arbetet till ASL så eleverna skrev på datorn och monterade sedan på lådorna/påsarna. Lådorna/påsarna blev sedan en utställning i biblioteket där eleverna genom lådorna kunde inspirera varandra vidare i sina bokval.

img_0042 img_0040-1

Jag brukar be eleverna stoppa något i påsen som har med bokens innehåll att göra. Dessutom stoppar eleverna ner tre ord som de antingen tycker är kluriga att stava eller ord som är nya för dem. När eleverna sedan redovisar sina påsar får de även visa varför de valt innehållet och beskriva varför de valt just dessa tre ord. En annan övning är att samla alla ord som eleverna stoppat i påsarna, arbeta med orden genom att låta eleverna två och två skriva meningar som innehåller varandras ord.

img_0046

Mall: pase_mall

 

Titt-ut-recension  
Mottagare och presentation är viktigt. Låt eleverna göra häftiga titt-ut-recensioner där de skapar, skriver och samtalar. Dessa kan med fördel sättas upp på skolan för att inspirera andra att vilja läsa just den bok som presenteras i titt-ut-boken. Textsamtal på en djupare nivå är att rekommendera före själva skapandet av titt-ut-boken. Kanske ska eleverna svara på några av frågorna som du hittar under rubriken ”hur” här ovan.
Mall: tittutbok

img_0043 img_0044-1 img_0045

 

Textsamtal
Hur kan vi få eleverna att samtala om vad de läst? Här hittar du aktivitetsblad som uppmuntrar eleverna att enskilt eller i par fundera på vad de läst. Det finns även ett aktivitetsblad med uppgifter som eleverna kan genomföra efter läsning. Eleverna kan muntligt eller skriftligt redovisa sina reflektioner för varandra. 

Boksamtal: samtal
Parläsning: parlasning
Aktivitetsblad: lasaktivitet

monster1

 

Vi jämför böcker

Ibland behöver eleverna stöd för att komma igång med sina samtal om vad de läst. En stötta kan vara ett VENN-diagram. Ett upplägg där eleverna skriver om specifika saker för de olika böckerna i vars en cirkel och i mitten skriver de böckernas gemensamma nämnare. Detta gör att eleverna behöver sätta in varandra i vad boken de läste har för handling och detaljer kring denna. 

venn

Mall: vennbok

 

Bilduppgift
Vem är din absoluta favorit av alla karaktärer?
Eleverna väljer ut sin favorit och motiverar varför just denna karaktär är en favorit!
Därefter ritar eleverna sin karaktär med något material som blir starkt (tusch, färg etc).
Har ni en äldre bok över? En som kanske är skadad? Ta då ut sidor och ha som bakgrund.
Klistra sidan på ett svart papper och därefter figuren. Jag har valt att sätta figuren med små
fästkuddar så figuren kommer ut en bit från pappret. 

 img_3227

 

Stötta en stjärnläsare
Jag har sammanställt ett häfte som är till för att peppa och ge tips till de vuxna som vill och kan bli superhjältar åt en stjärnläsare. Fokus är att förklara och stötta med frågor till textsamtal. Kanske något att dela ut vid föräldramötet, inför läslovet eller utvecklingssamtalet? Vi måste också ha i åtanke att alla vuxna inte kan eller har möjlighet att stötta med just detta men personalen i skolan är också superhjältar som hjälper till! Tillsammans skapar vi framtidens läsare! Jag rekommenderar att skriva ut materialet som ett mindre häfte. Detta häfte blir då smidigt att ha till hands för vuxna att ha i samband med barnets läsning.

Du kan ladda ner häftet här: hafte

bild33

 

 

 

  

Följ oss gärna på Facebook eller Instagram
ladda ned

Author

Kim Sjöberg