Glada björnklubben

Glada björnklubben

Som pedagog vilar ett stort uppdrag på att forma gruppen. Det är inte lätt, men det går. Det krävs hårt arbete men också en medvetenhet hos pedagogen om var det finns brister och vilka åtgärder som behövs.

Hur kan vi arbeta med att förebygga och främja ett gott klassrumsklimat hos våra yngsta elever?
Jag arbetar mycket utifrån elevnära situationer som skapar samtal om hur vi tillsammans vill ha vår arbetsmiljö. Jag tar fasta på att om ett barn kan, så gör han eller hon. Annars behövs strategier för att kunna hantera situationen. Ibland är det lättare att skapa situationer som eleven känner igen men som inte är knutna till dem själv för att de ska slippa känna skuld eller bli utpekade.

Hos oss arbetar vi med en klubb – en glad björnklubb!
I ett häfte som jag skrivit och illustrerat, har jag valt att utgå från situationer som ofta uppkommer i grupper jag arbetat med. Björnen Lucas hamnar i trubbel. Varje sida berättar en liten historia som avslutas med en fråga som eleverna får diskutera och illustrera till. Eleverna har spelat upp händelsen som beskrivs i boken och utifrån det har samtalen blivit mer levande. Koppla gärna till ASL – låt eleverna skriva logg om goda gärningar eller själv skriva ner klubbens kriterier. Låt eleverna tillsammans skriva svar till frågorna och illustrera.

Vi högläser, läser tyst och läser hemma för att få tid att fundera kring frågan. På så sätt bjuds även vårdnadshavare in till att samtala med sina barn om det som sker.

IMG_2462 IMG_2457

Jag berättade med spänning för eleverna att det finns en klubb – en hemlig klubb! Även i häftet skrivs det om en klubb för att inspirera eleverna. Eleverna blev engagerade och kom med många förslag på vad vi kan göra i klubben samt hur den ska utformas.

IMG_2460

Tillsammans pratade vi om vilka kriterier och uppdrag som ska gälla för medlemmarna i klubben. Vilka mål vi ska ha, att vi måste träna på målen och hjälpas åt att nå dem.

30 Ways o

Vi har medlemskort och vi ska fläta snygga band att hänga korten i. Sedan ska vi ha klubbträffar där vi gör roliga saker men också bestämmer vad vi kan göra för att skapa en skola som alla barn trivs på. Hur kan vi bidra i klassen men också på hela skolan? Några elever hade gått ut på rasten och stöttat en yngre elev som satt ensam, några andra bjöd in barn från förskoleklass i en lek. Vi samtalar mycket om att glada barn skapar andra glada barn. Att det är viktigt vara en förebild.

IMG_2463

Det blev också spännande samtal om exempelvis varför en del barn bråkar ibland. Hur mår barnet? Varför blir det så? Vilka känslor är kopplade till situationen? Efter samtalen får eleverna träna på att skriva några meningar och illustrera det som vi pratat om.

Det är viktigt att prata om situationer utan att skuldbelägga. Att ett beteende kommer av en känsla eller en reaktion och det betyder inte att man är dålig eller elak utan snarare att man kanske inte mår så bra. Det är viktigt att eleverna sätter ord på händelser och känslor.

Jag återkommer med mer om detta arbete framöver. Några kollegor till mig har använt boken i sina klasser och kommer inom kort att delge hur de arbetat vidare utifrån texterna.

Boken: boken
Medlemskort: medlemskort

ladda ned facebook
Följ oss på facebook eller instagram: oppetklassrum.se

Author

Kim Sjöberg