Långsam inlärning – bokstäverna

Långsam inlärning – bokstäverna

Vad ska du lära dig i skolan?
De flesta barn svarar läsa och räkna!
Vad händer med de elever som har en långsam inlärning för att lära sig läsa, skriva eller räkna?
Som kanske inte knäcker läskoden under sitt första eller andra skolår?

Jag upplever efter de elevmöten jag haft att det lätt påverkar självförtroendet och självkänslan när eleven inser att inlärningen inte flyter som kamraternas. Som pedagog ska vi tillgodose alla elever behov, oavsett nivå. Hur gör vi det i verkligheten? Jag saknade ett material som var mer anpassat till elever med svag teoretisk begåvning eller långsam inlärning. Det behövs upprepning och igenkänning men ändå inte samma uppgifter då de skapar tristess hos några elever. Därför har jag under några av sommarens dagar knåpat ihop ett material.

Materialet är gjort för att kunna stötta elever med särskilt behov. Där elever behöver extra träning för att knäcka läskoden. Materialet kan användas till elever med svag teoretisk begåvning eller lågt arbetsminne då övningarna varierar men med samma syfte – att känna igen bokstäverna OMAS RLEN. Materialet är mitt eget och gjort för behov som jag upplevt i verksamheten. I detta fall har det varit viktigt att särskilja på versaler och gemener för att de tillsammans försvårat för just de elever jag har i åtanke. Materialet består av tre delar, detta eftersom jag upplevt att elever som inte riktigt kommer igång med sin läsning också vill ha läsläxa, vara som kamraterna och ha något material som de kan försöka läsa i utifrån sin egen nivå. Läsdelarna i materialet går med fördel att använda parallellt med bokstavsboken.

Materialet kan också användas för barn som startar med intresse för läs och skriv. Ett material för förskola och förskoleklass.

Beskrivning av de tre olika delarna:

Bokstavsboken
Häftet tar upp bokstäverna OMAS RLEN genom bilder och lättare uppgifter. Flera uppgifter för varje bokstav så det finns möjlighet till repetition.

Skarmavbild 2016-08-01 kl. 19.05.35        Skarmavbild 2016-08-01 kl. 19.10.26

Läsa ord
Häftet kan med fördel användas som läsläxa. Att eleven arbetar i bokstavsboken med en bokstav och sedan läser orden hemma. Väl tillbaks i skolan kan eleven göra uppgifterna som finns i häftet. Bilder och ord är från bokstavsboken – igenkänning.

Skarmavbild 2016-08-01 kl. 19.06.49       Skarmavbild 2016-08-01 kl. 19.07.15

Läsa meningar
Häftet innehåller enkla meningar med stöd av bilder och ord som känns igen från föregående två häften. Det finns också uppgifter.

Skarmavbild 2016-08-01 kl. 19.07.50


Ladda ner materialet här:
Bokstavsboken
Läsa ord
Läsa meningar

Lämna gärna respons i facebookgruppen: www.oppetklassrum.se facebook

Author

Kim Sjöberg