ASL – hur börjar jag?

ASL – hur börjar jag?

Efter en motiverande kom-igång-kurs på pedagogisk inspiration i Malmö var jag oerhört laddad och såg fram emot att starta upp ASL i min första etta. Dock kändes det svårt att hantera alla spännande inslag samtidigt – vad skulle jag börja med och hur? Hur skulle jag organisera stationerna? Hur skulle jag möblera?

I första skedet började jag med att introducera två finmotoriska stationer. Just för att introducera eleverna till hur vi gör när vi ska bryta våra fasta platser, vad förväntas på varje station och vad är finmotorik? Varför tränar vi den? När eleverna gjort detta utökade jag till ytterligare ett moment; arbetsschemat. Eleverna fick bekanta sig med ett arbetsschema där de ska stryka sitt namn när de varit på en station, på så sätt får de själv en överblick och vet vilka stationer de ska besöka.


IMG_3437
När vi kommit så långt introducerade jag skrivandet på datorer i halvklass. Genom halvklass fick jag bättre möjlighet att gå igenom hur man hanterar en dator, vart de ska skriva sitt namn men också hur man skriver dagens datum. När båda halvklasserna skrivit sina texter utökade jag med ytterligare en station vid nästa ASL-pass; ”Illustrera och montera”. På så sätt turades eleverna om att bearbeta sin text. Några fick en bokstav att stryka över, andra skulle hitta ord som började på någon av bokstäverna i sitt namn och de elever som jag upptäckt ha svårighet med mellanrum när de skriver fick gå på jakt efter dessa. Det som är bra med ASL är att bearbetningsuppgiften går att anpassa efter elevernas olika nivåer. Dock fick alla skriva bokstavsräckor första gångerna.

IMG_2569    IMG_3440

En spännande upplevelse var när en av mina elever sa vad hon skrev samtidigt som hon slog snabbt på tangenterna utan uppehåll. Redan efter två tillfällen kunde jag se hur hon gjorde uppehåll i tangentskrivandet när det var paus mellan orden.  Hon tränade den fonologiska medvetenheten genom att hitta rytmen när hon knappade på tangentbordet.

Jag hade höga förväntningar på eleverna och stationssystemen, det är en häftig stämning i klassen när vi arbetar med ASL – de är så fokuserade och medvetna om vad det innebär. Lycka för många är att få delge sina texter med kamraterna!

IMG_3439

 

Mitt tips; introducera ett moment i taget och ha höga förväntningar på eleverna
Mer läsning: https://asl-tips.blogspot.se/ eller vår klassblogg https://www.rorsjoskolan.blogspot.se/2015/10/asl.html

Author

Kim Sjöberg