Ordbilder och läsläxa

Ordbilder och läsläxa

Just nu arbetar vi med ordbilder. Vi presenterar några nya varje måndag och sedan arbetar eleverna med dessa under veckan. Det finns kuvert med ordbilder och kort med olika motiv. Eleverna bildar meningar och skriver sedan av i sin skrivbok, då lägger de mest energi på att ljuda ordet som finns på bilden. För de elever som ännu upplever ljudandet som kämpigt får mer ork när de ser att de kan fokusera på ett ord åt gången.

IMG_3524IMG_3581

 

IMG_3585

 

ASL
I vårt arbete med ASL (att skriva sig till läsning) ser jag hur de som gärna använder sig av spökskrift skriver in en del av ordbilderna som vi arbetat med. Några elever som uttryckt att de inte vill skiva mer spökskift har själv hämtat ordbilderna och lagt meningar som de sedan skriver av. De tränar då på att hitta rätt tangenter men också att ljuda de ord som är på bilderna. Det har varit fantastiskt att se hur stolta dessa eleverna varit när de hämtat sin skrift i kopiatorn och en kamrat kan läsa vad de skrivit. ”Jag har skrivit en hel mening”. Det är spännande att se hur de tillsammans hjälps åt att skapa meningar, läser vad kamraten ska skriva och övar turtagande.

IMG_3530

Läsläxa
På måndagar får de elever som behöver stöd att komma igång med läsningen en läsebok baserad på de ord som vi gått igenom. Nästkommande vecka lägger vi till några nya ordbilder som dyker upp i andra läseboken osv. I läseböckerna finns uppgifter som berör veckans ordbilder.

Ibland får de i uppgift att stryka under ett speciellt ord eller en bokstav.

IMG_3529


Hur arbetar vi med ordbilderna under veckan?

Varje elev har en klämma med veckans ordbilder som de har på sina plaster. På så sätt har eleverna sin egen lilla ordbok där de kan slå upp ord om de blir osäkra. När de väntar på hjälp uppmanas de att titta på orden tills hjälp kommer. Eleverna tycker om att komma fram till tavlan och bygga egna meningar med de stora ordbilderna som kamraterna får läsa.

Någon vecka har eleverna fått meningar med ett ord utbytt till en bild samt ett annat dokument med orden som finns på bilderna. De får då klippa ut orden och klistra in vid rätt bild.
IMG_3533. IMG_3560

Vad tycker eleverna?

Vi som arbetar i klassen upplever att några elever som gynnats extra väl av detta arbete är de som haft lågt självförtroende. De som uttryckt att de ”inte kan läsa” känner nu att de kan och visar större vilja till att försöka ljuda ord som de inte känner igen. De upplever läsningen som mer positiv och överkomlig.

Material
Ta gärna del av mitt material. Här hittar ni korten till tavlan, korten och bilderna som finns i kuverten men också läseböckerna. Jag kommer att fylla på med nytt efterhand som jag gör nytt. Lämna gärna respons om ni har användning för materialet och hur ni använder det – spännande att få nya tips på användningsområde.

Kort till tavlan
Ord till kuvert
Bilder till kuvert
Min första läsebok
Min andra läsebok
Min tredje läsebok

För att skriva ut böckerna som häfte:
Akriv – Skriv ut – Egenskaper- Utskriftstyp – Häfte

Author

Kim Sjöberg