Klassrumsregler [del 1]

Klassrumsregler [del 1]

På varje skola ska det finnas regler som syftar till att skapa arbetsro i skolan.
Skolverket 2006, ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö

ladda ned
I forskning kan vi läsa att regelarbetet i skolan behöver vara demokratiskt för att gynna både lärare och elever. Ansvaret hos eleverna är lika viktigt som pedagogernas ansvar att minska de regelbrott som idag sker på skolor. Eleverna har lättare att följa regler om de har fått vara med och skapa dem. Så hur gör vi då för att skapa bästa möjliga förutsättning för vårt regelarbete? Detta blogginlägg är den första i serien om klassrumsregler. Jag har haft möjlighet att föreläsa för kollegiet om just klassrumsregler och här följer en del av de presentationerna.

Mitt intresse för klassrumsregler startade när jag började som klasslärare. Skolan har beslutat att alla klasser ska ha utformat sina klassrumsregler inom två veckor från terminsstart. Jag frågade eleverna och de kom med många förslag; vi ska vara snälla mot varandra, vi ska visa varandra respekt, vi ska räcka upp handen och ge arbetsro.
Det var tydligt att detta var begrepp som eleverna var bekanta med då det var många händer i luften som ville förmedla sina regler – alla snarlika. Reglerna skrevs ihop och dekorerades snyggt innan de sattes upp på väggen. Dock insåg jag kanske tidigt att det trots det gemensamma regelarbetet skedde många regelbrott. Efter en föreläsning med John Steinberg blev det tydligt för mig – våra regler var på makronivå. Steinberg talar om regler på makro- och mikronivå. Att regler på makronivå lätt blir otydliga och tolkningsbara, för hur är man snäll? Vad innebär det att visa respekt? Begreppen innefattar så mycket.

Jag gick tillbaks och vi började om. Nu bröt vi ner våra regler och kom överens om några få men väl formulerade regler. Istället för att visa respekt hade vi nu en regel om att få besökare till klassrummet att känna sig välkomna genom att hälsa och lyssna på vad som sägs. Detta eftersom klassen var överens om att det fungerade mindre bra när utomstående kom till klassen. Det blev lättare för mig att hänvisa till våra regler för de också förklarade hur vi skulle göra för att följa dem.

I nästa inlägg om klassrumsregler kommer jag ge tips om hur man kan arbeta med klassrumsregler men också titta på vad forskning säger på regelarbete i skolan.

Author

Kim Sjöberg