Våra gosedjur

Våra gosedjur

Ett uppskattat inslag är ”våra gosedjur”. Har erfarenhet av att arbeta med detta i olika årskurser.  Det har varit det första gemensamma område vi arbetat med när jag startat upp en klass. Jag upplever att eleverna finner trygghet i sina gosedjur men också en personlig relation till dessa som de gärna delar med sig av. Även de elever som ibland inte tar så stor plats har visat engagemang och tagit utrymme när vi arbetat med gosedjuren.

Under en vecka arbetar vi med gosedjuren i fokus. Eleverna får i uppgift att ta med ett gosedjur och sedan får de berätta om sitt gosedjur. Varför de valt den, vart den kommer ifrån och vart den finns i deras hem. Det är spännande att se hur eleverna talar engagerat i grupp.

Sedan arbetar vi vidare, eleverna ritar sina gosedjur, skriver om dem i en liten bok och fotograferas med sina mjuka kamrater. I matematik har vi använt gosedjuren genom att räkna dem, dela upp dem i olika kategorier så som färg eller storlek. I årskurs två gjorde eleverna räknesagor med gosedjuren i fokus.

väggen

Eleverna har också uppskattat att göra storbok. Att skriva en gemensam berättelse om vad gosedjuren gör och sedan ta fotot på dem i verklig miljö. Sedan klipper vi in texten på A3 papper i olika färger, klistrar in foton och häftar ihop till en bok. Det blir en gemensam storbok där deras mjuka kamrater har huvudrollen – så spännande tycker eleverna! De tar gärna fram boken och bläddrar i.

Det är en bra första uppgift för arbetsmetoden ASL där eleverna skriver och sedan ritar. Vi har också gjort en gemensam text på datorn som de haft i läsläxa där alla fått delta med en mening om hur deras gosedjur ser ut. På så sätt får vi in adjektiv, att träna på att beskriva i text. För att tydliggöra det ytterligare kan man samla alla beskrivande ord på ett blädderblock och sedan göra nya meningar med orden.

nallar

Att göra gemensamma ordlistor är också spännande, att sedan sortera orden enligt alfabetet är en spännande uppgift för många.

I slutet av veckan har vi avslutat med en nallefest. Då är det dans och popcorn för alla elever och nallar – det brukar bli veckans höjdpunkt!

 

fest

    glada nallar på fest

 

Ta gärna del av mallen för ”Min nallebok”  Download File

Läs gärna mer om ettornas nalleprojekt på deras Klassblogg

 

 

 

 

Author

Kim Sjöberg