Spindeln

Imse vimse spindel klättrar upp för trån… 

Spindeln är ett läskigt men fascinerande djur. Kanske du har en spindelfobi men ändå kan vara nyfiken på detta skräckförtjusande spindeldjur? Detta material passar inför Halloween – skräck och kunskap, en lustfylld kombination. Eller varför inte arbeta med spindeln en annan tid på året? Kan ni hitta spindlar ute i naturen?

spindel-2

Spindeln är ett materials som består av 10 lektionsidéer (50 sidor) som kan delas upp på flera lektioner. Här kommer eleverna i kontakt med faktatexter, skapande och läsning. Bli inspirerade av lässpindeln Helga och låt eleverna skapa sin egen lässpindel som de kan läsa för! Använd hela eller delar av materialet. Låt eleverna bli stolta över sitt arbete och sammanställ i en bok eller utställning för att visa och lära tillsammans.

Syfte                 
Spindeln är en lektionsserie som har syftet att befästa kunskap om faktatexternas uppbyggnad. Här får eleverna möjlighet att titta närmre på struktur och begrepp som är vanligt förekommande i beskrivande text. Ett annat syfte är att skapa läs- och skrivlust. Skapande tillsammans med text är en viktig del och här i materialet får du flera tips på hur.
Lgr11
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
Texttyp
Beskrivande text, faktatext
Antal lektioner
10 lektionsidéer som kan delas upp på flera
Årskurs
F-3

Innehållsförteckning
1. Faktatexter
2. Sant eller falskt?
3. VENN-diagram
4. Stafettskriva
5. Rubrikskort
6. Faktahatt och faktaspindel
7. Kan-har-är
8. Lässpindel
9. En lässpindels dagbok
10. Läsbingo
11.Ordförståelse

spindel-3

Här är några glimtar från innehållet:

img_1070
img_1090
img_1215

img_1087

bild14

img_1202

bild11
bild12
bild13

img_1081

 

Bidrag till framtida material 
Som mina trogna följare vet, så skapar jag material på min fritid. Detta eftersom jag brinner för skola och våra elever. Vi pedagoger kan via sociala medier stötta varandra med material, tips och tankar som gör skillnad för fler än de elever som vi har just i vår närhet. Mina material tar en del tid då jag väljer att göra dem med omsorg och syfte. Jag tar sällan betalt för mina material men denna gång, vid detta mer omfattande material får du gärna bidra med 30kr. Detta för att jag ska kunna fortsätta skapa större mer omfattande material som detta.
Tack för förståelse!
Swish: 0702710411
swish_logo-768x511

Du laddar ner materialet här: http://www.oppetklassrum.se/laddanerspindel

 

bild15 facebook-instagram-logo
Facebook: oppetklassrum.se
Instagram: oppetklassrum.se

« »

© 2019 Språkutveckling – ASL.

Öppetklassrum rekommenderar: