Månad: april 2016

Faktatext – cirkelmodellen

Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll…

Liten humla – stort intresse

Kanske har ni upplevt när planeringen kastas om för att eleverna hittar ett intresse och en annan ingång? Lika fantastiskt…

Yrken åk1

I årskurs ett arbetar vi just nu med arbetsområdet yrken. Stort intresse och det blir många spännande diskussioner. Med en…

Vad var det nu jag skulle komma ihåg?

Var det nu jag fick räcka upp handen? Får jag sitta vart jag vill? Skulle jag arbeta enskilt eller med…

© 2019 Språkutveckling – ASL.

Öppetklassrum rekommenderar: