Månad: mars 2016

Studiero – talar vi samma språk?

Studiero, arbetsro.. kärt barn har många namn. Använder du begreppet studiero och eleverna arbetsro? Oavsett vilket begrepp – talar du…

Återberättande text

Eleverna skriver med stor glädje, vi använder oss utav ASL vilket stöttat eleverna att kunna fokusera mer på texters innehåll…

Bokstavsnypor

Som en station i vårt ASL-arbete finns en låda med kort och klädnypor. Syftet är för elevrna att genom finmotorik…

© 2019 Språkutveckling – ASL.

Öppetklassrum rekommenderar: