Månad: februari 2016

Nu även på facebook

Hej alla underbara kollegor och följare! Det är fantastiskt med er respons och intresse. Nu finns vi även på facebook, leta…

Vad är du bra på?

Vet du vad du är bra på? Hade du svarat på frågan inför en stor folksamling? När jag läste på…

Klassens goda gärningar

Vi använder boken ”Superbjörnen och de fem goda gärningarna” av Bruce King som inspiration till ett bra klassrumsklimat. Boken handlar…

ASL – stafettskrivning

Vilka arbetsformer använder vi i klassrummet? Gynnar de hela elevgruppen? Hur ska vi göra med den elev som har behov…

Fröknarna prick

Det är en kall decemberdag, eleverna kommer in från sin lunchrast. Vi en första överblick känns det som en helt…

Minibladet.se & ASL

I klassrummet använder vi oss av minibladet.se i kombination med ASL. Minibladet blir ett redskap för att ge eleverna kunskap…

Läsmaterial 1

I klassen har vi ett material som består av enklare texter med tillhörande uppgifter. Det händer något när vi kan…

© 2019 Språkutveckling – ASL.

Öppetklassrum rekommenderar: